BWRT

Historik BWRT-Brainworking Rekursiv Therapy:

Det er den engelsk hypnoterapeut Terence Watts, der har udviklet BWRT.
Metoden er viderudviklet i samspil mellem den kliniske psykolog Rafiq Lockhat og Terence Watts.
Rafiq Lockhat var med på det første undervisningshold i BWRT. Han indførte BWRT som en del af behandlingen i hans praksis og i April 2015 havde han gennemført ca. 1500 sessioner med gode resultater. De mange sessioner blev blev lagt til grund som videnskabelig dokumentation, inden at BWRT blev givet fri til undervisning af uddannet terapeuter i metoden.

BWRT er en forholdsvis ny behandlingsform og her er en kort forklaring på hvad behandlingen gør.

Man kan sige at vores hjerne er inddelt i 3 lag.

Krybdyrhjernen er den ældste og er 650-500 millioner år gammel, følehjernen er 25-23 millioner år gammel og den bevidste og tænkende del af hjernen er 2,5 millioner år gammel.

Som hjernen har udviklet sig, er det således at alt indput skal følge samme gamle rute som den altid har gjort. Det vil sige reptilhjernen/den ældste del først, dernæst den følende hjerne og til sidst, vores bevidste og tænkende hjerne. Det vil sige at alt input skal igennem 2 lag før det når til den del af hjernen der er bevidst.

I de få sekunder, eller mindre, der går fra et indput kommer ind og til det når den bevidste hjerne, har hjernen allerede sat en passende respons eller reaktion i gang, der ifølge hjernen matcher indputtet.

Måske har du prøvet, ubevidst, at se noget falde, f.eks. et glas, ud af øjenkrogen, og uden at tænke over det, skyder din arm frem og griber glasset. Det er din hjernen der har i gang sat en reaktion inden det har nået din bevidsthed for, hvad det var der skete.

På samme vis, sætter vores hjerne reaktioner/handlinger i gang på alle mulige andre indput den modtager.

Reptilhjernen genkender mønstre og dens hovedopgave er at sikret vores overlevelse.
Så trods at vi mener at vi har vores egen fri vilje, så har vi en gammel hjerne, der har reageret inden vi når at udføre en bevidst handling.

BWRT sætter ind der hvor en uhensigtsmæssig eller uønsket adfærd begynder, nemlig i krybdyrhjernen.

Vi bruger de mekanismer eller processer hjernen allerede er i besiddelse af, til at lave nye neurale forbindelser der skaber en ny og forbedret respons.
BWRT ændre de neurale baner og omorganisere krybdyrhjernen, således at der kommer en mere hensigtsmæssig og behageligerer respons på klientens problem.
BWRT stopper vores uhensigtsmæssige reaktioner der hvor de starter, man kan sige at vi skifter kanal til noget mere hensigtsmæssigt.

BWRT kan omgå den tænkende hjerne og adresserer Krybdyrhjernen. Med klientens hjælp, får vi skabt en mere hensigtsmæssig respons på deres problem, og dette med et minimum af viden hvilket også minimerer risikoen for re-traumatisering, hvis problemet er af en sådan karakter.

Kort fortalt har man fundet ud af at der er går sekunder mellem en tanke og at den tanke bliver bevidst for os. I de sekunder der går fra tanken og til den bliver bevidst, kan vi arbejde med at at ændre responsen, f.eks. at fra at man er bange for edderkopper, til at man har samme følelse som når man kigger på en sommerfugl.

Flertallet oplever at deres udfordring er forsvundet efter ganske få sessioner.